Меню сайту
Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Статут комунального закладу «Вінницький ліцей №36»

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладом

Кадровий склад вчителів закладу

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Територія обслуговування, закріплена за закладом

Фактична кількість учнів закладу

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Результати моніторингу якості освіти

 Річний звіт про діяльність закладу

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Правила прийому до закладу

Перелік додаткових освітніх послуг

Інформація про використання публічних коштів


 Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

  Положення про внутрішню систему  забезпечення якості освіти    

 Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти


 Зупинимо булінг разом


 Правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти