Меню сайту
План заходів щодо покращення результатів НМТ-2024
 План заходів щодо покращення результатів НМТ-2024
 
 

з/п

Захід, запланований у закладі ЗСО

Дата/ терміни проведення заходу

Очікувані результати від заходу

1

 

Проаналізувати результати НМТ-2023, розглянути їх на засіданнях предметних МО

Серпень       2023 р.

Поліпшення якості викладання базових дисциплін

2

Здійснювати  внутрішкільний моніторинг (стартовий, семестровий, підсумковий) та відстежувати динаміку навчальних досягнень здобувачів освіти та якість викладання навчальних предметів з основ наук

Протягом року

Покращення якості знань здобувачів освіти, об'єктивності оцінювання, якості викладання предметів

3

Ознайомити здобувачів освіти з особливостями  проведення  НМТ -2024

Листопад 2023 р.

Покращення підготовки до НМТ

4

Виступити  на батьківських зборах 10-11 кл. на тему «НМТ -2024 - крок до успіху!»

Грудень   2023 р.

Підвищити рівень підготовки до НМТ

5

Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед здобувачів освіти 10-11 кл. щодо участі у пробному    НМТ-2024

Січень   2024 р.

Підвищення рівня готовності учнів до НМТ

6

Організувати on-line консультативну допомогу в рамках діяльності освітнього ХАБу з питань формування готовності учнів до НМТ

Протягом  року

Усунення прогалин в знаннях учнів

7

Організувати індивідуальне виконання учнями on-line тестування з предметів НМТ

Протягом року

Успішне розв'язання поставлених завдань

8

Використовувати тестові зошити завдань НМТ під час проведення уроків

Протягом року

Підвищення рівня підготовленості учнів

9

Забезпечити об'єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів

Постійно

Успішне розв'язання поставлених завдань

10

Організувати надання  on-line консультативної допомоги практичним психологом з питань формування психологічної готовності учнів до НМТ, прагнення здобути належну освіту

Протягом року

Підвищити мотивацію  учнів щодо успішного складання НМТ

11

Провести засідання фахових МО на тему «Запровадження тестування як інструменту підвищення результативності НМТ у процесі викладання предметів»

Січень      2024 р.

Підвищення рівня  підготовленості учнів

12

Розмістити інформаційні матеріали щодо особливостей проведення НМТ-2024 для учнів та батьків на сайті закладу

Протягом року

Підвищення рівня поінформованості батьків та учнів  щодо особли-востей проведення НМТ 

13

Забезпечити підготовку до НМТ - 2024 р. з використанням повнофункціональної системи дистанційного навчання, електронних освітніх ресурсів 

2023-2024 н.р.

Підвищення якості знань учнів