Меню сайту
Безпечний інтернет
 
 

 
ПРАВА ДИТИНИ У ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ЯК ДОТРИМАТИ, ЗАХИСТИТИ, РЕАЛІЗУВАТИ

Право на доступ до інформації

Забезпечити надійний та адекватний доступ дітей до цифрового контенту і послуг, спеціально призначених для них.

Вживати заходи для безплатного доступу до цифрового середовища у спеціальних публічних просторах, наскільки це можливо.

Вимагати від постачальників інтернет-послуг забезпечити їх доступність для дітей з інвалідністю.

Забезпечити розмаїття джерел якісної інформації та освітнього цифрового контенту і послуг для дітей.

Право на свободу слова

Вживати заходи, щоб забезпечити права дитини на отримання та вираження будь-яких поглядів, думок або висловлювань із важливих для них питань через засоби масової інформації за їхнім вибором та незалежно від того, чи їхні погляди й думки були позитивно сприйняті державою чи іншими учасниками.

Інформувати дітей, як здійснювати своє право на свободу вираження поглядів у цифровому середовищі, поважаючи права та гідність інших.

Ознайомлювати дітей із законними обмеженнями свободи вираження поглядів, щоб запобігти порушенням прав інтелектуальної власності та боротися з підбурюванням до ненависті та насильства.

Забезпечити належну оцінку поглядів дітей відповідно до їхнього віку та зрілості.

Право на залученість

Забезпечити право дитини бути залученою, брати участь у грі та мирних зібраннях і об'єднаннях, зокрема шляхом онлайн-спілкування, ігор, встановлення контактів та участі у розвагах.

Інформувати дітей, які можливості вони мають, забезпечити підтримку для користування цими можливостями.

Відкрити дітям доступ до участі у місцевій, національній і глобальній політиці та політичній дискусії.

Захистити дітей, які використовують своє право на мирні зібрання та об'єднання в цифровому середовищі, від стороннього моніторингу та нагляду.

Право на цифрову грамотність

Сприяти розвитку цифрової грамотності дітей, зокрема щодо формування критичного розуміння цифрового середовища й освітніх ресурсів.

Надати доступ до онлайн-інструментів і ресурсів, а також навичок для поліпшення критичного розуміння цифрового середовища, його можливостей та ризиків.

Просувати цифрову грамотність у місцях, де діти широко використовують інтернет, особливо у школах та організаціях, що працюють із дітьми та для дітей.

Заохочувати і підтримувати цифрову освіту батьків або опікунів з метою гарантування безпечного та стійкого цифрового середовища для дітей і сімей.

Навчати цифрової грамотності дітей, які мають обмежений доступ до цифрових технологій або не мають доступу до них, а також дітей, у яких немає навичок використання або які недостатньо використовують цифрові технології з причин вразливості, зокрема дітей з інвалідністю.

Забезпечити високоякісні освітні ресурси, фізичні пристрої та інфраструктури, що полегшують діяльність дітей у цифровому середовищі.

Право на приватне життя

Забезпечити захист особистих даних дітей і конфіденційність їхньої кореспонденції та приватних повідомлень.

Не забороняти законом чи на практиці дітям анонімність, псевдонімічність або використання технологій шифрування.

Обробляти персональні дані лише за явною та обгрунтованою згодою дітей та/або їхніх батьків чи законних представників.

Заборонити законом профілювання дітей для аналізу або передбачення їхніх особистих уподобань.

Право на захист

Поважати, захищати й виконувати права кожної дитини в межах своєї юрисдикції.

Здійснювати заходи з подолання таких ризиків для дітей у цифровому середовищі:

• шкідливих контенту й поведінки;

• сексуальної експлуатації та насильства;

• розбещення;

• онлайн-вербування для вчинення злочинів, участі в екстремістських політичних чи релігійних рухах;

• торгівлі людьми;

• залякування, переслідування та інших форм насильства;

• комерційної експлуатації в цифровому середовищі (вплив реклами та маркетингу, що є невідповідними їхньому віку).

Захищати дітей від продуктів, послуг і контенту в цифровому середовищі, які юридично обмежуються з урахуванням конкретних вікових категорій, використовуючи методи, які узгоджуються з принципами мінімізації даних.

Забезпечити дітям і їхнім представникам доступні, відкриті й прийнятні для дітей способи подання скарг та пошуку судових і позасудових засобів відшкодування.

Співпрацювати із засобами масової інформації для розробки програм підвищення обізнаності, спрямованих на захист дітей від шкідливого контенту, а також запобігання їхній участі в незаконній онлайн-діяльності.

Здійснювати політику, спрямовану на надання реабілітаційних послуг жертвам сексуального та іншого насильства.

Розробляти у межах національної системи захисту дітей комплексну політику захисту та безпеки в цифровому середовищі, до якого залучені всі відповідні зацікавлені сторони, включаючи дітей.