Меню сайту
Бібліотека

БІБЛІОТЕКА

 

  
 

 

Крючкова Ірина Сергіївна

 

Педагогічне кредо:

 

«Доброзичливе відношення до людей, компетентність і

творчий підхід в роботі»

 

Стаж роботи 33 роки 

 

Офіційний блог бібліотеки  

IНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧIВ

Нормативна база щодо роботи бiблiотеки

1.      Конституцiя України.

2.      Закон України "Про освiту".

3.      Закон України "Про бiблiотеку i бiблiотечну справу"

4.      Положення про бiблiотеку загальноосвiтнього навчального закладу, наказ Мiнiстерства освiти України вiд 14.05.1999, № 139.

5.      Iнструкцiя про порядок доставки, комплектування та облiк

        навчальної лiтератури  № 1/9 - 217 вiд 15.06.1995.

6.      Наказ Мiнiстерства освiти i науки України та Академiї

        педагогiчних наук України вiд 16.07.2009 № 662/53

        "Про проведення паспортизацiї бiблiотек загальноосвiтнiх

        навчальних закладiв державної та комунальної форм власностi".

7.      Наказ Мiнiстерства культури i туризму України вiд 03.04.2007 

        № 22 "Про затвердження Iнструкцiї з облiку документiв, що

        знаходяться в бiблiотечних фондах".

 Графiк роботи бiблiотеки:

Щоденно, крiм суботи та недiлi,
з 8.30 до 17.30

Кодекс читача бiблiотеки:

1. До бiблiотеки записуються учнi, якi люблять читати книги i за допомогою книги хочуть прискорити розвиток своїх моральних i розумових здiбностей.

2. На читачiв заводяться формуляри встановленого зразка.

3. Читачi мають право:

- користуватись абонементом бiблiотеки;

- брати книжки з абонемента на 15 днiв;

- у разi необхiдностi продовжити строк користування книгою ще на 15 днiв;

- на iнформацiю з усiх галузей знань;

- особисто брати участь у масових заходах бiблiотеки;

- увiйти у склад активу бiблiотеки.

4. Читачi зобов'язанi:

прагнути до пошукової активностi в процесi навчання;

- пiдвищувати свiй культурний рiвень;

- систематично i глибоко оволодiвати знаннями;

- бережно ставитись до книги;

- не затримувати книгу бiльше 15 днiв;

- дотримуватись моральних, етичних норм поведiнки у бiблiотецi;

- дбайливо ставитись до майна бiблiотеки

- не можна шумiти, смiтити у бiблiотецi;

- не можна брати книжку брудними руками;

- не можна їсти у бiблiотецi;

- не можна залишати книгу без допомоги, якщо вона " захворiла";

- не можна малювати i писати у книжках.

 

ВИБІР ПІДРУЧНИКІВ 

 2022 

    2023     

2024