Меню сайту
Інформація про переведення учнів


Витяг
із протоколу засідання педагогічної ради
від 31.05.2023 р. № 9

Слухали: заступника директора з НВР І. Ройченко про переведення учнів до наступних класів.
Постановили: перевести до наступних класів учнів:

1-А - 38 учнів
2-А - 32 учні
2-Б - 28 учнів
3-А - 31 учень
3-Б - 31 учень
4-А - 29 учнів
4-Б - 24 учні
5-А - 34 учні
5-Б - 34 учні
6-А - 33 учні
6-Б - 34 учні
7-А - 28 учнів
7-Б - 27 учнів
8-А - 24 учні
8-Б - 26 учнів 
10 - 24 учні

Голова педагогічної ради                                Елла НЕЧИПОРУК