Меню сайту
Статут учнівського врядування закладу

СТАТУТ

УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №36 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

 

І. Загальні положення

 

1.     Учнівське самоврядування регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України "Про освіту", "Про громадські організації", Статуту школи.

2.     самоврядування пропагує дружні відносини та співпрацює з різними громадськими об`єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами і батьками.

 

ІІ. Мета і завдання шкільного органу самоврядування

 

1.     Різносторонньо розвиватись, самовдосконалюватись, самореалізуватись на благо собі, одноліткам, школі, власній родині, своїй малій батьківщині, народові України.

2.     Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил та законів школи.

3.     Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.

4.     Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

5.     Прагнути узгодженості і балансу інтересів між учнями і дорослими.

 

ІІІ. Органи управління учнівського самоврядування

Права і обов`язки

 

1.     Вищим органом учнівського самоврядування школи є учнівська конференція, яка скликається один раз на рік.

2.     Керівні функції учнівського самоврядування виконує засідання учнівського парламенту, яке проводиться раз на місяць.

3.     Виконавчим органом учнівського самоврядування є шкільний парламент, який обирається на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.

4.     Структуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і затверджують на учнівській конференції педагогічний та учнівський колективи шляхом відкритого голосування.

5.     Президентом учнівського колективу може бути учень 8 - 11 класу, який обирається таємним голосуванням більшістю голосів вчителів та учнів школи.

6.     Форми діяльності центрів  визначаються на засіданнях парламенту.

 

1.     Шкільний парламент:

-         бере участь у складанні річного плану роботи школи;

-         координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;

-         контролює створення належних умов для навчання та  дозвілля учнів;

-         приймає рішення з найважливіших питань життя школи у межах своєї компетентності;

-         вносить пропозиції адміністрації школи, педагогічній раді з питань навчання та виховання;

-         бере участь в організації невідкладної допомоги відстаючим учням;

-         веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі;

-         проводить заходи з розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров`я, фізичного удосконалення, пропаганди здорового способу життя;

-         організовує роботу центрів, учнівських малих ініціативних груп, клубів тощо;

 

Основні напрями діяльності

органів учнівського самоврядування

 

1.     Центр  «Освіти»:

-         проводить  роботу з вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;

-         організовує консультаційну допомогу з предметів;

-         бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;

-         контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників;

-         веде боротьбу з пропусками уроків;

-         залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;

-         надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів;

-         бере участь у підготовці і проведенні бесід в класах  (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання);

-         збирає і систематизує матеріал-інформацію про стан успішності в кожному класі;

-         виховує культуру читання та бережливе ставлення до книги, підручника;

-         проводить бесіди, рейди-перевірки на краще збереження підручників.

 

2.     Центр «Дисципліни і порядку»:

-         забезпечує захист прав та інтересів учнів;

-         організовує допомогу дітям-інвалідам та дітям з малозабезпечених сімей, дітям-сиротам;

-         контролює дотримання дисципліни учнями в позаурочний час;

-         організовує чергування учнів  по школі та під час проведення свят, масових заходів, вечорів відпочинку;

-         контролює та оцінює чергування по класах;

-         контролює дотримання  учнями Статуту школи (Правил внутрішкільного  розпорядку  учнів);

-         контролює відвідування учнями школи;

-         надає допомогу педагогічному колективу у вивченні свідомої дисципліни, приймає участь у розробці законодавчих документів, правил поведінки в школі, стежить за їх виконанням;

-         організовує змагання за високу організованість класу, відсутність факторів порушення дисципліни, охорони громадського порядку, вміння ввічливо і старанно поводитись у школі, вдома, у колі друзів, за межами школи;

-         розглядає порушення різних правил, різні конфлікти;

-         виходить з пропозиціями на батьківський комітет, педраду, координаційну раду;

-         організовує правову освіту (вивчення Правил для учнів, Статуту школи, документів про освіту, учнівське самоврядування, адміністративного та кримінального кодексів, інших правових документів), проводить зустріч з правоохоронцями.

 

3.     Центр «Дозвілля»:

-         залучає дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та відпочинку, до художньої самодіяльності;

-         підбирає матеріали для написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів відпочинку, зустрічей;

-         організовує проведення загальношкільних свят, вечорів, дискотек, різних конкурсів, відзначення народних традицій;

-         готує творчі виставки учнів;

-         встановлює зв'язки з кінотеатрами, клубами, музеями;

-         вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва;

-         в кожному класі організовує культурно-масову роботу, залучає учнів до участі в загальношкільних заходах;

-         організовує в школі ігротеки для розваг і занять учнів у вільний час;

-         оформляє альбоми до пам`ятних дат, традиційних свят в школі ("Літопис класів");

-         організовує культпоходи та екскурсії з врахуванням заявок класних колективів.

 

4.     Центр «Здоров'я»::

-         пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольну, антитютюнову, антинаркотичну програми);

-         залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;

-         організовує роботу спортивних секцій, груп здоров`я;

-         проводить спортивні ігри на перервах та після уроків;

-         організовує загальношкільні спортивно-оздоровчі заходи;

-         контролює санітарний стан у школі, класах, дотримання гігієнічного режиму в їдальні, особисту гігієну учнів;

-         приймає участь у підготовці та проведенні позакласних заходів щодо формування навичок здорового способу життя  та культури поведінки;

-         проводить санітарно-освітню роботу серед учнів (випускає санбюлетні, проводить бесіди, дискусії, анкетування, тематичні вечори).

 

5.     Центр «Добрих і корисних справ»:

-         виховує в учнів бережливе ставлення до шкільного майна;

-         створює бригади учнів для ремонту меблів та інвентарю на протязі навчального року та в літній період;

-         організовує чергування на закріплених за класами територіях школи;

-         проводить рейдперевірки збереження шкільного майна та чергування один раз в місяць;

-         організовує змагання між класними колективами по збереженню шкільного майна;

-         веде облік збереження шкільного майна, закріпленого за тим чи іншим класом;

-         викликає на засідання учнів, які поламали меблі, входить з пропозицією до педагогічної ради або директора школи про прийняття адміністративних заходів до учнів, що проявили недбале ставлення до шкільного майна;

-         проводить профорієнтаційну роботу в школі, виховує  інтерес та повагу до майбутньої професії;

-         піклується про ветеранів, інвалідів, вдів, пристарілих;

-         організовує проведення трудових операцій, десантів.

6.     Центр « Інформаційний»:

-         забезпечує гласність в діяльності органів учнівського самоврядування;

-         інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються в школі, класі через шкільну газету "ТЕМП";

-         розвиває у дітей уміння збирати інформацію, обговорювати теми рубрик і матеріалів шкільної газети;

-         сприяє підвищенню інтересу учнів до життя школи;

-         забезпечує інформацією з життя школи (гарячі новини, вітання на замовлення, спортивні новини, інформаційний вісник безпеки житттєдіяльності, музичний калейдоскоп, навколо світу, підсумки роботи);

-         збирає та обробляє дані, надає інформацію щодо подальшої діяльності органів учнівського самоврядування