Меню сайту
Положення про методичну раду школи
ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ ШКОЛИ 

Методична рада школи скликається 4 рази на рік. До складу методичної ради входять директор закладу, заступники директора та окремі вчителі.

Методична рада створена для концентрації управління з вирішення головного завдання: реалізації діяльності школи, що вимагає значного науково-практичного пошуку, аналізу та прогнозування розвитку закладу.

Мета роботи методичної ради:

• удосконалення освітнього процесу;

• підвищення професійної майстерності і творчого пошуку вчителів;

• науково-методичне забезпеченняосвітнього процесу;

• навчання педагогічних кадрів.

Завдання методичної ради:

• діагностика науково-методичного забезпечення освітнього процесу та методичної роботи школи;

• розробка різних варіантів змісту освіти, навчальних планів і програм, нових методичних технологій організації освітнього процесу в закладі;

• створення і організація творчих (постійних і тимчасових) груп і об'єднань учителів.

Зміст діяльності методичної ради:

• визначає, відбирає і розробляє різні варіанти змісту освіти у школі, навчальних планів, програм, підручників, технологій, форм і методів освітнього процесу та способів їх реалізації;

• організовує роботу з підвищення кваліфікації вчителів та впровадження інноваційного педагогічного досвіду;

• формує мету і завдання методичного забезпечення освітнього процесу, методичного навчання педагогічних кадрів.