Меню сайту
Правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти

Правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти
1. Загальні положення
Згідно зі ст.53 «Права та обов`язки здобувачів освіти» закону України Про освіту 
здобувачі освіти мають право на:
- якісні освітні послуги;
- справедливе та об'єктивне оцінювання результатів навчання;
- відзначення успіхів у своїй діяльності;
- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, 
наукової і науково-технічної діяльності тощо;
- безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
- повагу людської гідності.
Здобувачі освіти:
- виконують вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягають результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
- поважають гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуються етичних норм;
- відповідально та дбайливо ставляться до власного здоров'я, здоров'я оточуючих, довкілля;
- дотримуються установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти;
- повідомляють керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітньгого процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб. 
Здобувачі освіти мають також інші права та обов'язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти. 

 2. Загальні правила поведінки здобувачів освіти у закладі

Правила поведінки учнів у школі (далі Правила) базуються на чинному законодавстві України  та Статуті закладу. 
2.1. Учні приходять до школи за 10-15 хвилин до початку занять, чисті і охайні. При вході у школу дотримуються правил ввічливості, залишають у гардеробі верхній одяг, одягають змінне взуття, займають свої робочі місця згідно з розкладом занять.
2.2. Учні готують необхідне навчальне приладдя, книги, зошити, щоденник, а також виконані домашні завдання з предметів згідно з розкладом уроків.
2.3. У школі здобувачі освіти мають зовнішній вигляд, що передбачає наявність учнівської форми встановленого зразка (діловий стиль), змінного взуття та акуратної зачіски.
2.4. Здобувачі освіти перебувають у приміщенні закладу без верхнього одягу.
2.5. Школа - територія, на якій не місце будь-яким видам зброї, в тому числі ножам, вибуховим, вогненебезпечним речовинам, алкогольним напоям цигаркам, наркотикам, токсичним речовинам. 
2.6. Йти зі школи та її території під час освітнього процесу можна лише з дозволу класного керівника; у випадках, пов'язаних з рекомендаціями медичної сестри та з обов'язковим повідомленням класним керівником батьків учня. 
2.7. Пропуск занять з поважної причини має бути підкріплений письмовим документом: 
- у разі оздоровлення подається заява на ім`я директора від батьків (або осіб, які їх заміняють); 
- у разі пропуску занять до 3-х днів учень має пред'явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях;
- у разі пропуску більше трьох днів учень має представити довідку з медичної установи;
- виїзд на змагання, участь у міських конкурсах, фестивалях чи учнівських форумах підтверджується довідкою відповідної організації (спортивне товариство, мистецькі освітні заклади тощо) із зазначенням причини та терміну відсутності. 
2.8. Учні бережуть майно школи, дбають про чистоту і порядок на території школи. 
2.9. У разі навмисного спричинення збитку шкільному або чийомусь майну, батьки учнів, які його заподіяли, несуть матеріальну відповідальність.
2.10. У школі учні поводяться гідно, поважають честь і гідність людей які знаходяться поруч, не беруть без дозволу чужі речі. До учнів, які привласнили чужі речі, можуть бути застосовані дисциплінарні стягнення (постановка на внутрішньошкільний облік, виклик разом з батьками на засідання Ради профілактики правопорушень, відрахування з числа учнів).
2.11. Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, передають їх черговому адміністратору або черговому при вході у школу.

  3. Правила поведінки під час освітнього процесу

3.1. Учні поводяться ввічливо, вітають педагогів та будь-якого дорослого, що увійшов до класу під час занять.
3.2. Здобувачі освіти не запізнюються на уроки без поважних причин. У випадку вимушеного запізнення на урок - заходять, вітаються з вчителем, вибачаються за спізнення і просять дозволу сісти на місце.
3.3. Під час уроку  виходити з класу можна лише з дозволу вчителя. 
3.4. Учні щодня ведуть запис домашніх завдань у щоденник і надають його на прохання вчителя для виставлення оцінок.
3.5. Учні знають і дотримуються правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення. 
3.6. Впродовж уроку здобувачі освіти:
- не відволікаються самі і не відволікають інших сторонніми розмовами, іграми та іншими справами, що не передбачені планом проведення заняття;
- підводяться та переміщуються по кабінету лише з дозволу учителя;
- не вживають їжу, не жують гумку;
- користуються мобільними телефонами та іншими гаджетами, тільки якщо це передбачено вчителем для виконання освітньої мети.
3.7. Закінчення уроку відбувається за відповідного рішення учителя.
3.8. Учні присутні на усіх позаурочних освітніх заходах, передбачених планом організації освітньої діяльності класного керівника.
3.9. У ході загальношкільних заходів користуються мобільними телефонами та іншими гаджетами лише з дозволу класного керівника.
3.10. У разі проведення заходу поза межами школи, учні проходять цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності і дотримуються визначених правил. Починаючи з 9-го класу, обізнаність з правилами безпеки учні підтверджують особистим підписом.

 4. Правила поведінки на перервах і після закінчення занять

4.1. Час перерви - особистий час кожного учня. Він може використовувати його на власний розсуд, проте, не порушуючи права інших.
4.2. Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих місць, де їм не бажано знаходитися згідно з правилами безпеки життєдіяльності.
4.3. Під час перерви здобувачі освіти:
- виконують обов'язки чергового учня по класу та по школі; 
- прислухаються до прохань чергових учнів та вчителів;
- рухаючись коридорами, сходами, тримаються правої сторони;
- на прохання вчителя допомагють готувати клас до наступного уроку.
4.4. Під час перерв здобувачі освіти:
- спокійно пересуваються сходами, коридорами та в класних приміщеннях, обережно поводяться поблизу вікон та в інших місцях, не пристосованих для ігор;
- дотримуються правил техніки безпеки під час рухливих ігор;
- виходять під час перерви за межі території закладу лише з дозволу класного керівника.
4.5. Після закінчення занять учні одягають верхній одяг і залишають приміщення школи, дотримуються правил безпечної поведінки. 

 5. Правила дотримання міжособистісних стосунків в освітньому середовищі

5.1. Здобувачі освіти мають право:
- на захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти;
- отримання соціальних і психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування).
5.2. Учні мають бути ввічливими у спілкуванні з педагогами та працівниками закладу, батьками інших учнів, з іншими здобувачами освіти. 
5.3. Здобувачі освіти закладу проявляють повагу до старших, піклуються про молодших. Учні й педагоги звертаються один до одного шанобливо. Школярі першими вітаються та поступаються дорогою дорослим, старші школярі - молодшим, хлопчики - дівчаткам.
5.4. Учні мають право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних суперечливих і неоднозначних питань.
5.5. У школі учні поводяться гідно поважають честь і гідність людей, які знаходяться поруч.  
5.6. Залякування, знущання, цькування, висміювання та приниження, застосування фізичної сили у стосунках з іншими учасниками освітнього процесу є неприпустимими формами поведінки в школі та за її межами.
5.7. Здобувачі освіти:
- повідомляють керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогів, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
Прикінцеві положення
У випадку порушень правил для учнів до здобувачів освіти можуть бути вжиті такі адміністративні стягнення:
- усне зауваження;
- запис зауваження у щоденник;
- письмове звернення до батьків;
- постановка на внутрішньошкільний облік;
- виклик учня з батьками на засідання Ради профілактики правопорушень.